Handige informatie


Huis onder water:  Handige tips!

Je kunt een aantal doen wanneer je huis onder water staat:

 

  • Je kunt geld aflossen, zeker als een deel van de hypotheek aflossingsvrij is. Zeker bij de huidige lage spaarrente is aflossen hoe dan ook financieel gunstig, ondanks het verlies aan renteaftrek. Kom je door de extra aflossing in een lagere risicoklasse terecht dan gaat de rente meestal ook omlaag.
  • Bij een bankspaar- of spaarhypotheek is extra aflossen niet de eerste keus. Je kunt beter extra stortingen doen, zodat je sneller kapitaal opbouwt. Dit kan niet onbeperkt. Voor nog meer zekerheid kun je ook los van de hypotheek gaan sparen of beleggen.
  • Hulp van ouders is ook een mogelijk. Ben je jonger dan 40 jaar, dan mogen zij eenmalig €50.300 belastingvrij schenken, tenminste als je het bedrag gebruikt voor het aflossen van de hypotheek. Houd wel rekening met een eventuele boete wegens vervroegde aflossing.
  • In plaats van schenken kunnen ouders ook een lening verstrekken. Hiermee los je dan een  deel van de hypotheek af. Je ouders rekenen, als ze geen hypothecaire zekerheid vragen, een iets hogere rente dan de marktrente voor hypotheken, die ze belastingvrij ontvangen. Jij kunt die rente aftrekken. Deze moet je wel echt betalen.
  • Iedereen met een hypotheek lager dan €245.000 zónder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) raden we aan de NHG alsnog aan te vragen. Dit is mogelijk bij een woningverbetering. Het hoeft niet te gaan om een grote ingreep: een kleine verbetering aan de woning is al voldoende. Door de veel lagere rente heb je de kosten voor het sluiten van de NHG al snel weer terug verdient.

Hoe snel moet ik een gefinancierde restschuld aflossen?

Banken willen in veel gevallen dat een gefinancierde restschuld binnen 15 jaar wordt afgelost want de rente die u betaalt over de restschuld is met ingang van 1 januari 2015 voor een periode van maximaal 15 jaar aftrekbaar van de belasting.

Mag ik opgebouwd vermogen in mijn kapitaalverzekering , spaarrekening  of beleggingsrekening  gebruiken om een restschuld mee af te lossen?

U kunt gebruik maken van de “Kapitaalvrijstelling Eigen Woning”. Als deze vrijstelling van toepassing is, is de uitkering uit een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) onder voorwaarden geheel of gedeeltelijk vrijgesteld. Dit geldt ook als u een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) of Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW) laat deblokkeren om de restschuld af te lossen, als de restschuld een eigenwoningschuld is geweest. Of het aan te raden is voor u om gebruik te maken van de vrijstelling is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het is verstandig u daarover te laten adviseren door een financieel adviseur. Meer informatie vindt u ook op de website van de belastingdienst.

Waarom scheldt de bank mijn restschuld niet kwijt?

Een hypotheekovereenkomst is een afspraak tussen u en uw bank, waarbij de bank geld uitleent en u rente betaalt. Onderdeel van deze afspraak is dat u de lening terugbetaalt aan het eind van de looptijd of bij verkoop van de woning. Dit geeft de bank zekerheid en waarborgt de dienstverlening. Een bank kan dus niet eenmaal gemaakte afspraken veranderen. Het zou ook niet fair zijn tegenover klanten die wel aan hun verplichtingen voldoen. Gelukkig kent Nederland een hoge betalingsmoraal. En weten mensen dat je een lening ook weer moet terug betalen.

 

Moet ik met mijn bank overleggen als ik wil verhuizen?

Als er bij de verkoop van uw woning mogelijk een restschuld ontstaat, moet u dit vooraf met uw bank bespreken. Als u de restschuld niet direct kunt terugbetalen, heeft u namelijk toestemming van uw bank nodig om de woning met verlies te verkopen. Wilt u uitrekenen of u te maken krijgt met een restschuld als u uw huis verkoopt?

Vergoedt de NHG de restschuld van mijn oude huis?

Als onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of relatiebeëindiging, een dusdanige inkomensdaling tot gevolg hebben dat u de hypotheeklasten niet meer kunt dragen en een gedwongen verkoop met verlies dreigt, kan NHG in samenwerking met de bank oplossingen bieden.

In die gevallen bekijken NHG en de bank of de lening zodanig kan worden aangepast dat de woonlasten voor u alsnog betaalbaar worden. Daarbij wordt onder meer bezien of een verlaging van de lening of een aanpassing van de leningvoorwaarden ertoe kan leiden dat u uw woning niet hoeft te verkopen en u toch in uw huis kunt blijven wonen.

Indien blijkt dat woningbehoud niet mogelijk is en verkoop van de woning dus noodzakelijk is, komt u in aanmerking voor kwijtschelding van een eventuele restschuld. Belangrijke voorwaarde daarbij is uiteraard dat u volledig meewerkt de restschuld zo veel mogelijk te beperken. Zo moet u voorkomen dat de woning moet worden verkocht op de veiling. Verder is het belangrijk dat u tijdens de verkoop de woonlasten zo veel mogelijk blijft betalen.

U moet zich bedenken dat de mogelijkheid van kwijtschelding alleen geldt indien de verkoop van de woning aantoonbaar noodzakelijk is. Bij een vrijwillige verkoop van de woning, bijvoorbeeld wanneer u de woonlasten gewoon kunt betalen, is kwijtschelding uiteraard niet mogelijk. Als u toch graag wilt verhuizen, maar uw plannen worden bemoeilijkt door een verwachte restschuld, kan de mogelijkheid om de restschuld in de hypotheek voor de opvolgende woning mee te financieren met behoud van NHG wellicht een oplossing voor u zijn.

Betalingsproblemen hebben een grote impact en het is goed als u de ogen er niet voor sluit. Hoe eerder u uw situatie aanpakt, hoe beter. Veel gemeenten hebben hiervoor een apart loket schuldhulpverlening. Probeer aan uw hypotheekverplichtingen te blijven voldoen en neem altijd zo snel mogelijk contact op met uw bank als u verwacht dat u in betalingsproblemen gaat komen of zelfs al bent. In een persoonlijk gesprek met uw bank of adviseur kunt u samen de mogelijkheden bespreken.