Particulieren


Wat doen wij voor u

Het kan iedereen overkomen, een flinke terugval in het inkomen. Veelal ligt de oorzaak in een onverwachte werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of een verandering in de persoonlijke situatie zoals een relatiebreuk.
In een snel veranderende samenleving kunnen de gevolgen hiervan ingrijpend zijn. Persoonlijke financiële verplichtingen kunnen niet altijd binnen een redelijke termijn afgestemd worden op het nieuwe inkomen. En dan kan het snel gaan. Achterstanden ontstaan en lopen snel op.

Snel orde op zaken stellen is dan van groot belang om de schade beperkt te houden. Maar helaas lukt dat niet iedereen... en dan is hulp van een professional de manier om snel weer grip te krijgen op de ontstane situatie.

Onze specialisten geven inzicht in de stand van zaken van vandaag, analyseren uw inkomsten- en uitgavenpatroon en brengen helder in kaart hoe uw vermogen- en/of schuldpositie zich gaat ontwikkelen. Alle financiële en fiscale aspecten worden onder de loep genomen om daar waar mogelijk tot een besparing te komen of tot een verruiming van het inkomen.

Maar zij doen meer. Onze adviseurs zijn specialisten op het gebied van betalingsachterstanden, bijzonder beheer en het verkopen van woningen met een min of meer " gedwongen karakter".  Zij kunnen u dan ook als geen ander adviseren en u met raad en daad gedurende het hele traject terzijde staan.

Juist hun kennis en ervaring kan het verschil maken in de relatie tussen u en de schuldeisers, waaronder uw hypotheekverstrekker. Zij brengen rust in turbulente tijden en zorgen voor overzicht.  De onafhankelijke en realistische blik op uw situatie draagt bij aan een oplossing die de belangen van alle partijen zoveel mogelijk waarborgt.

Wist u dat...

Onze adviseurs allround specialisten zijn op het gebied van sociale zekerheid, hypotheken, fiscaliteiten en verzekeringen. Hun kennis gaat veel verder dan die van een budgetcoach. Zij kunnen dan ook al uw vragen beantwoorden.

Uitgebreide rapportage

De uitkomsten van het gesprek en de bevindingen van de adviseur worden helder vastgelegd in een uitgebreide rapportage. Daarin wordt niet alleen de bestaande situatie weergegeven, maar ook de gewenste situatie om bijvoorbeeld het behouden van de eigen woning zeker te kunnen stellen. Is dit niet mogelijk, dan brengen wij de situatie in kaart zoals deze zal zijn na de eventuele verkoop van de woning. Zo weet u na het gesprek exact hoe de zaken er voor staan.

Indien gewenst treden wij namens u op als bemiddelaar met werkgevers, deurwaarders, banken en andere instanties waar u mogelijk mee te maken gaat krijgen. Door de kennis en ervaring van de adviseurs en hun neutrale positie kunnen zij vaak zaken bespoedigen en tot een beter resultaat komen.