Zakelijke opdrachtgevers


Onze ervaren specialisten staan voor u klaar…

De toenemende belasting op de bijzonder beheer afdeling, veroorzaakt door strakker risicobeheer en meer regelgeving, in combinatie met een verslechterde economische situatie, heeft voor veel werkdruk gezorgd bij de afdeling Bijzonder Beheer en Regres.

Het volledig inzicht verkrijgen in de specifieke situatie van relaties is een tijdrovende bezigheid die wel essentieel is. Hierdoor kunt u immers risico’s en zekerheden naar boven halen en gepaste voorzieningen treffen. Niet alleen door het in kaart brengen van onzekerheden, maar juist ook de zekerheden, bent u beter in staat om risico’s in te schatten en voorzieningen te treffen.

Onze werkwijze is snel en doelgericht. Door het inschakelen van onze adviseurs heeft u snel een uitgebreid rapport in handen die de situatie van uw klant volledig beschrijft.

 

Heeft u een volledig klantbeeld?

Voor een doeltreffend en efficiënt klantbeheerproces is dat van wezenlijk belang. Niet alleen de juiste gegevens van uw klant, maar ook een compleet beeld van de vorderingen en mogelijkheden van uw klant, leiden tot de juiste aanpak.

Een succesvol klantbeheerproces is een proces dat past bij de klant. Onze rapportages moeten door analyse leiden tot  bruikbare informatie om het verloop van het verdere proces te bepalen. De rapportage is een middel om hierbij juiste keuzes te maken. De uitgebreide vastlegging van gegevens zal zeker bijdragen aan procesverbetering en daardoor een betere efficiency.

Kennis en ervaring

Onze adviseurs kennen hun weg in de wereld van bijzonder beheer, weten alles over min of meer noodzakelijke huisverkoop en hebben een uitgebreid netwerk van contactpersonen bij hypotheekverstrekkers.
Indien gewenst kunnen zij een bemiddelende rol spelen tussen de hypotheeknemer en hypotheekgever, waarbij zij met een realistische blik zullen streven naar de meest optimale oplossing voor beide partijen. Woningbehoud staat centraal maar dat moet wel mogelijk zijn.

 

Omslag in denken en handelen

Veel mensen ervaren het contact met een partij waar men geld aan verschuldigd is als ongemakkelijk. Dit resulteert weer in ontwijkend gedrag in de  communicatie en bereikbaarheid, alsmede de bereidheid mee te werken aan een optimaal verloop van het proces. Door het aanbieden van de service van een onafhankelijke specialist  met het oog om te komen tot de best haalbare oplossing, ook voor de lange termijn, zal de klant meer open staan voor contact. Dit resulteert weer in minder gedwongen verkopen, een beter en volledig inzicht in de situatie van de klant en kortere doorlooptijden van dossiers.

 

Altijd up-to-date

Onze adviseurs voldoen aan strenge eisen als het gaat om kennis en opleiding. Zij volgen de ontwikkelingen in hun vakgebied op de voet.

Dit betekent dat wij voortdurend de risico’s en wijzigingen in wet- en regelgeving monitoren die onze service kan raken. Om vervolgens gecontroleerd invulling te geven aan deze wijzigingen in onze processen en systemen.

Zorgplicht

U moet als aanbieder ook de zorgplicht naar uw klanten in kunnen vullen en transparantie vormt daarbij een steeds belangrijker onderdeel binnen het servicen van hypothecair en consumptief krediet. Met een volledige rapport in uw dossier, samengesteld door een onafhankelijke adviseur in samenwerking met uw klant, weet u zeker dat een beslissing altijd gefundeerd is genomen en te herleiden is naar de inhoud van het rapport.

Dienstverlening op maat

Bij Finalinq draait het om zowel u als opdrachtgever als om uw klant. Ook als deze klant door veelal onvoorziene omstandigheden in zijn persoonlijke situatie zijn betaalafspraken niet of niet op tijd kan nakomen.

Ons doel is om uw klant een helder en volledig inzicht te geven in zijn financiële positie van vandaag, maar ook in die van de wat langere termijn. Daarbij zullen onze adviseurs altijd proberen handvatten te bieden om de financiële situatie weer zelf snel op orde te krijgen.

Doel is altijd het vinden van de best passende oplossing voor beide partijen. Daarbij verliezen wij uw belang, het beperken van een mogelijke restschuld, niet uit het oog. Onze aanpak is altijd betrokken, begripvol en doelgericht.