Werkwijze


De eerste stap…

Wij begrijpen dat het maken van een afspraak om uw persoonlijke situatie te bespreken een hele stap is. Onze adviseurs hebben dagelijks met vergelijkbare situaties te maken en begrijpen als geen ander dat uw persoonlijke situatie onverwachts kan veranderen.  Maar snel duidelijkheid en overzicht hebben in een situatie waarbij maandelijks de tekorten oplopen is van groot belang.

Vertrouwen tussen u en de adviseur speelt daarbij een belangrijke rol. Vandaar ook dat het eerste gesprek vooral bedoeld is om elkaar te leren kennen, uw situatie goed in kaart te brengen en het vervolgtraject te bespreken.

 

Inventarisatie

De adviseur zal uw situatie volledig in kaart brengen. Alle inkomsten en uitgaven worden helder geanalyseerd. Uw uitgavenpatroon wordt vergeleken met die van vergelijkbare gezinnen, op basis van cijfers van het CBS en Nibud.

Pijnpunten worden besproken en het maandelijks tekort wordt berekend. Daar waar mogelijk wordt er een nieuw bestedingsplan opgesteld. Zowel voor de korte als de lange termijn.

Analyse

Zodra alle feiten en cijfers bekend zijn zal de adviseur een analyse maken. Dit geeft een volledig inzicht van de huidige situatie, de gewenste situatie en daar waar  van toepassing ook de situatie na verkoop van de woning.

Tijdens een tweede gesprek worden alle mogelijkheden en onmogelijkheden besproken en toegelicht. Daarbij worden alle fiscale en financiële aspecten in ogenschouw genomen. Te denken valt dan ook aan het omzetten van de hypotheek, rentemiddeling,  premievrij maken van verzekeringen, herstructureren van leningen of in overleg met uw geldgever het tijdelijk verlagen van de hypotheeklasten.

Helder advies

Op basis van de uitgebreide analyse en de persoonlijke gesprekken zal de adviseur u adviseren over de best mogelijke oplossing. De oplossing is maatwerk, deze zal voor een ieder anders uitpakken. Doel is altijd om tot woningbehoud te komen maar dat moet wel mogelijk zijn. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt uw situatie na verkoop in kaart gebracht waardoor u ook dan weet waar u aan toe zal zijn. Duidelijkheid vooraf maakt dat u ook dit traject goed voorbereid kan doorlopen.

Kosten

Het eerste gesprek is altijd gratis. Tijdens dit gesprek maakt de adviseur een Quickscan van uw situatie en een inschatting van het vervolgtraject. Ook zal hij een inschatting maken van de te verwachten kosten.

Veel werkgevers en hypotheekverstrekkers zijn bereid de kosten geheel of ten dele voor hun rekening te nemen. Informeer bij uw adviseur naar de mogelijkheden!